Welkom.

Home.

Honor.

1940+1941.

1942+1943.

1944+1945.

Stories.

Gastenboek.

Info.

Welkom op bij WWII Crashsite Research.

Met deze website wil ik een beeld schetsen van de luchtoorlog boven Midden-Limburg in de oorlogsjaren 1940/1945.

Het begon allemaal een tiental jaar geleden binnen een denkbeeldige, grensoverschrijdene cirkel van ongeveer 20 kilometer vanaf mijn woonplaats Montfort. Onderzoek in archieven, praten met ooggetuigen,veldonderzoek en zelf met veteranen schrijven/mailen ben ik ertoe gekomen om er een site van te maken.

Deze moedige jonge jongens gaven hun leven voor onze vrijheid.
Bij deze wil ik een goede vriend tevens collega onderzoeker Ron Putz bedanken voor zijn steun aan mijn onderzoek. Helaas is hij te vroeg van ons heen gegaan. Moge hij rusten in vrede.

uiteraard  houden wij ons aanbevolen voor suggesties,correcties of toevoegingen.

Michel Beckers - Montfort

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt,door middel van druk,fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.